Florian_tst

43 teksty – auto­rem jest Flo­rian_tst.

Lu­bie kry­tyke , nap­rawde lu­bie kry­tyke po­par­ta twar­dy­mi ar­gu­men­ta­mi . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 marca 2015, 13:51

Życie jest jak rośli­na , pot­rze­buje słońca jak i deszczu , by od­dało swo­je pełne piękno ! . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 marca 2015, 13:53

Mo­men­ta­mi próbu­je o czymś nie myśleć - właśnie próbu­je .. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 marca 2015, 13:05

Rząd ten Pol­ske rujnuje,
Po­ten­cjał nasz, gos­po­dar­ke marnuje,
Gra­bierz ziem ich ce­lem - ziem naszych !
Ob­darcie z god­ności Po­laka ,
Zdradziec­ke , bez­względna ,
Gni­da So­wiec­ka .

Po­konać nas nie łątwo ,
Tym zdają z te­go sprawę ,
Oddalając [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 marca 2015, 14:59

Je­zeli bedziesz przyg­la­dal sie ko­biecie je­dynie przez pryz­mat po'rz'ada­nia - żad­nej nie bedziesz mial , zaw­sze bedzie ta niezas­po­kojo­na pus­tka .
Z se­ri ~ Za­bawa w uczucia 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 lutego 2015, 20:16

Je­zeli sie o czyms nie mo­wi to war­te jest uwa­gi .. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 lutego 2015, 19:25

Dlacze­go swiat cier­pi ? Du­zo osob sie py­ta ..
Trze­ba zo­baczec piek­lo by dos­trzec niebo .. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lutego 2015, 10:11

Za­baw­nym tez trze­ba umiec byc 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 stycznia 2015, 12:20

Nie jes­tem tym kim kiedys chcialem byc, dla­tego ze nie chcialem byc lep­szym od siebie , a lep­szym od innych 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 stycznia 2015, 14:44

Pedzi­my by osiag­nac za­mie­rzo­ny cel , a gdy go juz osiag­niemy by­wa ze i zas­ta­nawiamy sie - po co . 

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 września 2014, 18:42

Florian_tst

' Ja też kiedyś zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć. I wiesz co? I bym teraz, k**wa, nie miał ręki ' -.... :))

Zeszyty
  • humor – dow­ci­py, zar­ty it­dddd

  • Muzyka – To co w nas gra

  • Nadzieja – Niosące przesłanie , po­zytyw­ne

  • Tajemnice – Zmuszają do ref­lek­sji , cieka­we, skry­te, praw­dzi­we

  • Uwagi – Do za­pamięta­nia ...

  • W oddali... – Powrócę / sa­mo życie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Florian_tst

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 marca 2015, 18:52Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Lubie kry­tyke, nap­rawde lu­bie [...]

12 marca 2015, 13:51Florian_tst do­dał no­wy tek­st Lubie kry­tyke, nap­rawde lu­bie [...]

6 marca 2015, 13:53Florian_tst do­dał no­wy tek­st Życie jest jak rośli­na [...]

4 marca 2015, 12:47Florian_tst sko­men­to­wał tek­st Momentami próbu­je o czymś [...]

3 marca 2015, 16:25nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Momentami próbu­je o czymś [...]

3 marca 2015, 13:05Florian_tst do­dał no­wy tek­st Momentami próbu­je o czymś [...]

1 marca 2015, 14:59Florian_tst do­dał no­wy tek­st Rząd ten Pol­ske ruj­nu­je, Po­ten­cjał [...]

22 lutego 2015, 21:46Florian_tst sko­men­to­wał tek­st Praca nie hańbi. Tyl­ko [...]

22 lutego 2015, 21:44Florian_tst sko­men­to­wał tek­st Jezeli bedziesz przyg­la­dal sie [...]